May 2019

„Različiti smo, a isti“

Realizacijom projekta „Različiti smo, a isti“ održane su tri radionice u školama na teritoriji opštine Brus, na temu interkulturalnosti, geografske rasprostranjenosti, života i običaja Roma. U okviru projekta, prikazana je i predstava pod istoimenim nazivom u osnovnim školama na teritoriji Rasinskog okruga. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

January 2019

December 2018

Nacionalno savetovanje KOMS-a.

Tokom decembra meseca u Vršcu je održano Nacionalno savetovanje KOMS-a. Volonterka koja nas je predstavljala je Anastasija Miljojković. Smišljane su teme koje bi KOMS trebalo da zagovara u 2019. godini, iznosili problemi, ali i potencijalna rešenja. Osluškivane su potrebe organizacija članica i potencijalnih OČ! Savetujemo se!

October 2018

U toku realizacija projekta “Eko Blaževo”

Početkom oktobra meseca, u okviru sprovođenja projekta "Eko Blaževo" i obeležavanja Dečije nedelje održana je akcija čišćenja u selu Blaževu kao i snimanje promotivnog video klipa uz poruku - kada pomažemo prirodi pomažemo na taj način i sebi. "U akciji čišćenja i snimanju video klipa, učestvovali su i učenici iz Blaževa kao i učenici nižih razreda iz Brzeća. U toku je izrada table od drveta, koja će nositi poruke o zaštiti životne sredine i biće postavljena u dvorištu škole kao [...]

Evropska omladinska fondacija u saradnji sa niškim Omladinskim centrom EUNI i Omladinskim centrom Brus

Evropska omladinska fondacija u saradnji sa niškim Omladinskim centrom EUNI i Omladinskim centrom Brus realizovala je u Brusu završnicu projekta ,,Mi znamo kako,, koji finansira Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope. „Uspešno smo ostvarili osnovni cilj projekta, a to je upoznavanje mladih sa oblastima građanske participacije, rodne ravnopravnosti i njihovo uključivanje u društvene tokove lokalne zajednice" rekla je predsednica Ispred Omladinskog centra EUNI Marina Mladenovic. Ovom prilikom uručeni su sertifikati polaznicima, i još jednom je upućena zahvalnost svima koji su [...]

September 2018

“Omladinski centar Brus” je za pet godina svog postojanja realizovao 15 projekata i dva međunarodna volonterska kampa u kome su učestvovali mladi iz svih krajeva sveta, a domaćin je bio grad Brus.

"Omladinski centar Brus" je za pet godina svog postojanja realizovao 15 projekata i dva međunarodna volonterska kampa u kome su učestvovali mladi iz svih krajeva sveta, a domaćin je bio grad Brus. Udruženje čine tri stalna člana i oko 30 volontera koji svakodnevno rade na afirmaciji i emancipaciji mladih. Omladinci su takođe, sproveli i nekoliko radionica vezanih za internet nasilje. Učestvuju u kulturnim događajima i aktivni su u lokalnoj zajednici koja im daje podršku. Glavni ciljevi "Omladinskog centra Brus" [...]

August 2018

Snaga mladih sa hendikepom – Ništa o nama bez nas

Centar za razvojnu politiku i saradnju u okviru Erazmus+ programa organizuje međunarodnu razmenu mladih od 11. do 18. avgusta u Novom Pazaru na temu “Zagovaranje prava osoba sa hendikepom – Ništa o nama bez nas”. Ove godine navršava se 10 godina od stupanja na snagu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Osnovna načela Konvencije su poštovanje urođenog dostojanstva osoba sa invaliditetom i njihove individualne samostalnosti, uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost, zabrana diskriminacije, kao i puno i efikasno [...]

June 2018

Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji". Volonteri koji su nas predstavljali na radionicama za lokalne koordinatore koje su održane u Vršcu su: Anastasija Miljojković, Darko Aleksić i Milan Marinnković. Lokalnu inicijativu "Brus i ja" sprovelo je udruženje građana Omladinski centar Brus, u okviru projekta "Glas mladih u demokratskim procesima”, tim povodom održana je debata u Srednjoj školi Brus pod nazivom “Perspektiva mladih u Brusu”, [...]

April 2018

Glas mladih u demokratskim procesima

"Glas mladih u demokratskim procesima" je projekat podržan od strane Beogradske otvorene škole i Švedske. Kao predstavničko telo mladih u Srbiji, KOMS ima za cilj da izradi svoj prvi godišnji izveštaj o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, te sakupi relevantne informacije za potencijalna rešenja. Dobijeni rezultati će se koristiti i za doprinos Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, kao i za razvijanje minimuma standarda za aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom i [...]

March 2018

Povodom 8. Marta je u okviru BeFem festivala dodeljena medalja za dokumentarni film “KiSMET”.

Povodom 8. Marta je u okviru BeFem festivala dodeljena medalja za dokumentarni film "KiSMET" na kome je veliki broj žena i organizacija uložio svoje vreme i trud i izrodio nešto najbolje, a to su solidarnost i zajedništvo žena iz Albanije i Srbije. Omladinski centar Brus je bio deo tog velikog projekta i izuzetno smo ponosni na ovu medalju i autorku filma Minju Marđonović.